Reference - Hulín (Záhlinice)

Velikost střechy 220m2. Demontáž stávající krytiny plechu. Položení střešní kontaktní Folie Bramac Pro. Položení kontralaty+latování.Položení plechové krytiny ve tvaru tašky v barvě cihlová. Nové žlaby v barvě krytiny, oplechování komínů, osazení úžlabí.