Reference - Záhlinice (Hulín)

Demontáž krytiny eternitové. Položení střešní Folie Bramac Pro. Položení kontralaty+latování.Osazení žlabů TiZn, oplechování komínů. Položení střešní plechové krytiny ve tvaru tašky v barvě hnědá polyester.