Reference - Bratřejov

Střecha o velikosti 300m2. Její demontáž a následné položení střešní kontaktní Folie, položení kontralaty+latování, oplechování úžlabí, komínu, nové žlaby Pz. Nakonec pokrytí pálenou taškou Tondach Jirčanka 13, v barvě režná.